In deze rubriek vind je alle berichten.

is jouw boot vaarklaar?

Einde gedoogbeleid

Het watersportseizoen staat weer voor de deur dus is het tijd om je boot klaar te maken voor het water. Dit jaar legt de FOD Mobiliteit nadruk op naleving van de wettelijke verplichtingen en veiligheid aan boord. Zorg ervoor dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen om boetes te vermijden en de veiligheid te waarborgen. Ook jouw boot moet voldoen aan de regelgeving: groot of klein, zeilend of op motor, sportief en comfortabel, binnenwater, op rivieren of op zee. Waar in het verleden een zekere tolerantie geldig was om de mensen de tijd te geven zich in regel te stellen zal het dit jaar allemaal veel strakker verlopen.

Zeilinstructeurs gezocht.

Met klas 7 (1e middelbaar) van de Middelbare Michaëlschool Turnhout gaan we van maandag 3 juni t.e.m. vrijdag 7 juni graag zeilen tijdens de extramurosweek!
Helaas hebben we tot nu toe nog te weinig zeilinstructeurs, Dus AHOI aan allen die onze leerlingen met een falkje door Friesland kunnen leren varen en zin hebben in een avontuur met klas 7!

Onthaal

Waarom S.R.N.A. Waarom SRNA ? Onze watersportclub biedt aan de Schelde en op het Galgenweel tal van mogelijkheden voor de actieve watersporter. Sleutel met plezier aan je boot op de terreinen aan de Schelde. Zowel overdekt als in openlucht kan je jacht van winterberging genieten. Heb je hulp nodig bij een of ander werkje ?…

Nieuwe wet op de pleziervaart

Sinds september 2019 wordt de nieuwe wetgeving pleziervaart stapsgewijs uitgerold. Deze vernieuwing zet in  op vereenvoudiging, modernisering en verhoging van de veiligheid. Ze kwam tot stand na een lange overlegperiode via het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, aangevuld met een brede online bevraging van de sector. In samenspraak met gebruikers, dienstverleners en belanghebbenden werden knelpunten geïdentificeerd en…

Midweek wedstrijden op het Galgenweel

Vanaf de eerste woensdag van juni, gedurende 20 weken, wordt er op het Galgenweel gestreden voor de begeerde Midweek Challenge trofee. Op woensdag 16 juni om 19.00h gaat de tweede Midweek race door op het Galgenweel. Volg berichten op deze pagina. Inschrijven voor de Midweek Challenge kan in de organiserende club. Inschrijven bij SRNA De…