Op 13 december 1878, na moeizame onderhandelingen, besloten drie Antwerpse watersportverenigingen over te gaan tot een fusie, deze verenigingen waren de:

  • Société Nautique “Sport Anversois”, gesticht in 1876, de jongste maar ook de meest welvarende;
  • Société Nautique “Union Club”, gesticht in 1861;
  • Société Nationale “Regatta”, gesticht in 1858, de oudste van de drie;

Over de naam van de nieuwe club werd het stichtingscomité het echter niet eens. De “Union” maakte het voorstel: “Yacht club Royal Belge” maar het voorstel werd afgewezen tot tweemaal toe, omdat deze benaming niet wees op de activiteit van de roeiers. Dat bewijst de toenmalige macht van de roei-afdeling. Het stichtingscomité riep vervolgens op 17 januari 1879 een Algemene vergadering bijeen die uit de onderstaande vier namen uiteindelijk de laatste koos (Verslag 1879):

  • “Royal Yacht and Rowing Club” (de roeiers zetten hun standpunt krachtig vooruit)
  • “Société Royale Nautique de l’Escaut”
  • “Yacht Club Royale Belge”
  • “Société Royale Nautique Anversoise”

De echte Sinjoren noemen de S.R.N.A na honderd jaar nog altijd de “SPORT”, naar de machtigste van de drie constituerende clubs.

Toen men in 1970 de behoefte ging voelen aan een Vlaamse benaming, werden uit eerbied voor een rijk verleden, de initialen van de franstalige stichtingsnaam behouden : “Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging – S.R.N.A”.