Van bij de stichting van S.R.N.A. in 1878 was de roei-afdeling de talrijkste. Zij organiseerde jaarlijks talrijke wedstrijden. Dit gebeurde aanvankelijk op de Schelde, maar toen later duidelijk bleek dat bij harde wind de wateren van de Schelde veel te ruw waren voor de vederlichte skiffs, de giggen en de dubbele sculls, werden de vestigingsgrachten voor de “Poort Van Ekeren” de nieuwe locatie.

De vaak onstuimige Schelde was ook oorzaak van onregelmatige training en teleurstellende resultaten.

Doch tijdens het eerste jaar 1879 bracht men toch 5 eerste en 7 tweede prijzen mee van roeiswedstrijden op de Maas te Hoei en te Luik en op het in 1878 opengestelde kanaal Gent-Terneuzen te Terdonk tegen de geduchte Gentenaars, te Doornik, te Brussel en te Oostende.

Het roeiseizoen begon reeds op 15 maart en duurde tot 30 september. De leden konden over de gieken beschikken van 6 uur ‘s morgens tot 11 uur ‘s avonds of eventueel op een later tijdstip in samenspraak met de bewaker. Wat voor oefeningen hield men dan op dit late uur?

S.R.N.A. organiseerde jaarlijks een internationale roeiwedstrijd te Antwerpen tijdens de Antwerpse kermis.

In 1903 telde men 55 ingeschreven roeiboten, waaronder 1 vier in punt en 1 zes in punt, beide behorende aan Ing. G. Royers, 9 skiffs, dus 11 wedstrijdboten en verder 44 toerboten.

Sommige leden bezaten tegelijkertijd een wedstrijdboot en een toerboot, zoals M. Hunter, die zelfs twee skiffs en twee toerboten op zijn naam voerde. Diezelfde Hunter bezat ook nog een middenzwaard zeiljacht van 6 ton. Hij moet het erg druk gehad hebben. Vanaf 1903, het jubileumjaar van S.R.N.A, werden jaarlijks vier wisselbekers betwist onder de roeiers:

  • De jubileum beker, aangeboden door het bestuur van de kamer van koophandel van Antwerpen voor vier in punt op de Schelde over 2.700 meter die meestal door de Gentenaars gewonnen werd;
  • Een beker aangeboden door de Heer Meer, ondervoorzitter van de S.R.N.A, in dezelfde voorwaarden voor twee roeiers in koppel met stuurman. Onder de winnaars vinden wij de namen van Leon van Parijs en Leopold van Groeningen, die in hun latere jaren de bezielers zouden worden van de roeiafdeling S.R.N.A.
  • De beker Nijs, die tot 1970 betwist werd.

Voor de toerboten werden er in 1903 bijna wekelijkse tochten georganiseerd naar Hemiksem, Burcht, Lillo, Temse, Puurs, Bornem, Baasrode, Hamme, Boom, Mechelen, de Beneden-Schelde en pick-nicks op de zandplaten van Saaftingen.

Iedere zondag was er dus wat op gang en de pret zal er niet minder op geweest zijn dan bij het jaarlijks banket van de Algemene Vergadering. Leon van Parijs zou na de tweede wereldoorlog de grote bezieler worden van de roei-afdeling S.R.N.A. Leopold van Groeningen werd in 1910 medestichter van de Antwerpse Rowing Club.

Na de vernieling van het botenhuis op de Schelde in oktober 1914,  verhuisde de roeiafdeling naar Merksem en bouwde er een nieuw botenhuis. Ook dit werd door oorlogshandelingen verwoest in september 1944.