De S.R.N.A is één van de oudste zeilclubs in België. Het is een verhaal over mannen, energie en sterke moed. Onze club heeft een hele geschiedenis achter zich en op 3 december 2008 bestond de club 130 jaar. Het is een thuishaven voor klassieke jachten en mensen die houden van watersport.

De koninklijke Antwerpse Watersportvereniging S.R.N.A werd opgericht op 13 december 1878 en bestaat al bijna 130 jaar onder dezelfde naam, zonder onderbreking van haar activiteit, uitgezonderd van 1914 tot 1918.

De geschiedenis die u hier kan lezen staat oorspronkelijk beschreven in het boekje “Zeilen met stijl”, opgesteld door J. ALOY, oud voorzitter van de S.R.N.A. Het werd uitgegeven door het bestuur ter ere van het 100-jarig bestaan van de vereniging en geeft u een beeld van de watersport op de Schelde gedurende 36 jaar voor de Eerste Wereldoorlog.

De statuten van de vereniging, haar vlaggen en wimpel werden goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 januari 1879. Dit werd gehouden in het Café De la Cité op de Scheldekade.

In de buitenlandse wateren voerde men de natievlag met het wapen van S.R.N.A in de middenbaan, aan de gaffel van de mast, of van de bezaanmast, of, ten anker liggend, aan de vlaggemast op de achterspiegel.

In de thuiswateren voerden de leden van S.R.N.A, in de plaats van de natievlag, de clubvlag bestaande uit een Antwerpse vlag, met het wapen van de club in het midden en de driekleur in de boven voorkant.

De oorspronkelijke clubwimpel van 1878 onderging slechts één, gedwongen verandering : in 1948 besliste het Koninklijk Belgisch Jachting Verbond dat de lettertekens uit alle clubwimpels moesten verdwijnen.

De voorzitter, beide onder-voorzitters en de voorzitters van de afdelingen, voerden onderscheidingsmerken, standaarden of wimpels volgens hun functie, in plaats van de wimpel. Deze merken zijn vandaag nog in voege (Annuaire van 1901 en van 1965). Verder mocht elk lid een vierkante eigenaarsvlag voeren, naar eigen kleur en tekening, waarvan een afbeelding op het secretariaat gedopeneerd werd. De traditie om op de achtersteven een eigen clubvlag te voeren werd in 1966 bij wet verboden.