NieuwsPopulaire berichtenis jouw boot vaarklaar?

Het watersportseizoen staat weer voor de deur dus is het tijd om je boot klaar te maken voor het water. Dit jaar legt de FOD Mobiliteit nadruk op naleving van de wettelijke verplichtingen en veiligheid aan boord. Zorg ervoor dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen om boetes te vermijden en de veiligheid te waarborgen. Ook jouw boot moet voldoen aan de regelgeving: groot of klein, zeilend of op motor, sportief en comfortabel, binnenwater, op rivieren of op zee. Waar in het verleden een zekere tolerantie geldig was om de mensen de tijd te geven zich in regel te stellen zal het dit jaar allemaal veel strakker verlopen.