Wingfoilsurfen op het Galgenweel

Wingfoilsurfen is in tegenstelling tot windsurfen is een watersport die men op het Galgenweel met zijn wispelturige windrichtingen kan smaken,
Wegens het wegvallen van de wind door invloed van gebouwen bijvoorbeeld, zal de windsurfer sneller in het water belanden. Doordat de wingfoilsurfer op het water zweeft, krijgt deze de tijd om de windluwtes op te vangen en verder te zeilen.

Om te mogen surfen, suppen, wingfoilsurfen of…om te zeilen op het Galgenweel MOET men aangesloten zijn als lid aan een van de bestaande clubs. In het lidgeld is de WWSV weatersportverzekering inbegrepen. SRNA is een familiale club die momenteel al een groot aantal wingfoilsurfers als lid mag tellen.
Het Galgenweel is een waterplas onder consessie van De Vlaamse Waterweg uitgegeven aan VEZEGA, de vereniging van watersportclubs ( zeilclubs ) op het Galgenweel. Het VEZEGA reglement, alsook richtlijnen van De Vlaamse Waterweg bepalen hoe de plas door iedereen kan en mag gebruikt worden.

De zeilplas is hoofdzakelijk voorbehouden voor de zeilsport. Hieronder verstaan we de inrichting van zeilscholen, recreatief zeilen en wedstrijd zeilen.
Ook de surfsport is toegelaten maar dan enkel op bepaalde dagen en bepaalde uren bepaald in het reglement. ( zie verder )

Op het Galgenweel is er geen reddingsdienst aanwezig. Enkel tijdens zeilscholen en evenementen zijn er begeleidende motorbootjes met monitoren of juryleden en dan alleen nog bij de organiserende clubs.
Deze bieden steeds een helpende hand mocht dat nodig zijn. Toch zijn deze vrijwilligers geen redders. Maar zoals voorzien in het reglement, mag er niet gesurft worden wanneer er zeilscholen georganiseerd worden of wanneer er wedstrijden zijn. De Wingfoilsurfer dient er zich dus van bewust te zijn, net als alle andere recreatieve zeilers, dat er geen hulp kan geboden worden in de stille uurtjes als zij hun geliefde watersport willen uitoefenen.


Hieronder volgen enkele richtlijnen die het beoefenen van de wingfoilsport op het Galgenweel bevorderen.

Uitreksel uit het Vezega reglement en toepassing van de voorrangsregels bepaald door World Sailing

2. Volgende vaartuigen zijn toegelaten op de door VEZEGA vzw in concessie verkregen gronden en
waters :

– foiling vaartuigen zijn enkel toegelaten in de tijdsvensters die gelden voor zeilplanken

2.5. zeilplanken, slechts door één zeil voortbewogen, zijn toegelaten op de volgende tijdstippen:
– op dagen met activiteiten vermeld op de VEZEGA kalender:
na afloop van de activiteiten op het water (typisch na 18u, m.u.v. de Midweek Challenge: na 20u30) tot zonsondergang.
Op
weekenddagen en in schoolvakanties: na 18u tot zonsondergang
– op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van zonsopgang tot zonsondergang
– op woensdag : van zonsopgang tot 12u30 en van 18u00 tot zonsondergang

3. Het varen is toegelaten tot op 50 meter van de zuidwestelijke oever en tot op 20 meter van de andere
oevers. Bovendien is de vaart in de noordwestelijke inham niet toegelaten.

4. Bij gevaar voor aanvaring is het internationale (zeil)reglement van toepassing (oa. Internationale
federatie World Sailing


Sportiviteit op en rond het water

Het spreekt voor zich dat op het water eenieder respect heeft voor de ander bij het uitoefenen van zijn geliefde sport.

Bij het te water gaan heeft men als wingfoilsurfer niet veel mogelijkheden. De parking is dan ook de meest gebruikte landingsplaats.  Indien er andere personen op de terreinen zijn, maak u dan kenbaar en wijs op uw lidmaatschap bij een van de aangesloten clubs. Een WWSV lidkaart ( digitaal ) kan helpen wanneer iemand twijfelt. Zo vermijden we discussies.

Het clublokaal van SRNA staat ook ter beschikking van de wingfoilsurfers, in en uit het water is ook hier mogelijk. De mobilhome of auto moet echter wel op de straat blijven staan. Vraag uw toegangscode aan Ian Wittevrongel. De sanitaire infrastructuur staat ter beschikking van alle leden.

Foto's door Charlotte Brehmer