Knowhow

Sinds september 2019 wordt de nieuwe wetgeving pleziervaart stapsgewijs uitgerold. Deze vernieuwing zet in  op vereenvoudiging, modernisering en verhoging van de veiligheid. Ze kwam tot stand na een lange overlegperiode via het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, aangevuld met een brede online bevraging van de sector. In samenspraak met gebruikers, dienstverleners en belanghebbenden werden knelpunten geïdentificeerd en aangepakt.

Contact

  • Alle aanvragen voor registratiebrieven moeten digitaal ingediend worden via de app die u terugvindt op onze website (link naar onze registratie app).

  • Als u zelf niet over een computer beschikt, kan er ook een andere persoon namens u de aanvraag digitaal indienen.

  • U kan ons mailen op registration.yachting@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail).

  • U kan ons telefonisch bereiken op +32 (0)2 277 35 31 alle werkdagen van 9 tot 11.30.

Please follow and like us:
Tweet