S.R.N.A. was de eerste watersportvereniging die zich in 1879 op de Linkeroever vestigde.
( Historische data onder de link hierboven )

De “Linker Oever”, toen nog een gehucht genaamd “Sint Anneke”, lag geheel binnen de fortengordel van Antwerpen : “le réduit national”, “het laatste bolwerk” in de strategie des tijds. Als dusdanig was het onderworpen aan een aantal militaire erfdienstbaarheden. Zo mochten er alleen houten gebouwen opgetrokken worden die, in geval van oorlog, door de eigen troepen in brand gestoken konden worden. Dit om te vermijden dat de vijand er dekking zou vinden tegen het vuur van de forten.

Waar op 3 juni 1950 de jachthaven IMALSO werd ingehuldigd, verschool zich toen het fort Isabelle, gebouwd rond 1865, achter aarden wallen en rijen bomen. Bij het baggeren in de jachthaven IMALSO stoot men heden nog op metselwerk van de vroegere kazematten.

In maart 1879 huurde men daar een stuk grond van “Dry Docking Engineering”, een onderneming die twee droogdokken uitbaatte op Linkeroever. Deze behoorde toe aan J. De Decker, bestuurslid van de club. De bodem van één der droogdokken dient vandaag nog als drempel voor de sluisdeuren van de jachthaven IMALSO.