Teamlid verantwoordelijk voor de hangars en de ligplaatsen

Koen Fontaine

Koen is op de galgenweelsite het aanspreekpunt voor de ligplaatsen en de verhuur van clubboten aan de leden.