Knowhow

Beroepsvaart & Recreatievaart

 • Bereikbaarheidsplicht op het verkeerskanaal, voor de recreatievaart met VHF aan boord.
 • Gespreksdiscipline vereist

AANDACHTSPUNTEN

 1. Maak uw afspraken rechtstreeks en niet via de verkeerscentrale
 2. beperk de beleefdheidsformules
 3. Beperk u tot het geven van de voorgeschreven informatie bij de verplichte meldingen
 4. Alléén aan- en afmelden als het voorgeschreven is
 5. Roep steeds een ander schip met de naam van dat schip of met de positie en de bewegingsrichting.
 6. verwijs naar de kleur van de boordlichten bij verkeersafspraken.
 7. verstoor het VHF-verkeer niet met privégesprekken
 8. Gebruik de basiswoorden zals vermeld in de radio-telefonie-voorschriften
 9. voor andere dan verkeersgesprekken zal de verkeer centrale u verwijzen naar de daartoe bestemde VHF-kanalen
 10. Noodoproepen op het verkeerskanaal.
 11. De bevoegde autoriteit kan de marifoongebruikers naar het calamiteiten kanaal VHF 67 verwijzen ( Internationaal zoek en reddingskanaal (SAR)
 12. De voertaal is Nederlands of Engels.
Specifieke kanalen
 • 6 ship to ship
 • 8 intership in België
 • 13 enkel voor veilige verkeersnavigatie
 • 16 Nood Spoed & Veiligheid
 • 15 & 17 Intraship boordradioverkeer op het schip zelf
 • 23 Marine kanaal
 • 27/85 Oostende radio
 • 67 Internationaal zoek-en reddingskanaal (SAR)
 • 70 Internationaal DSC-kanaal
 • 73 Antipollutiekanaal
 • 75/76 vrijgegeven op 1 Watt
 • 77 Familiaal en sociaal verkeer
 • 82 Bevoorrading en bunkering

Nederland

 • 31 verbindingen met jachthavens
Please follow and like us:
Tweet