VezegaWedstrijdenLeer zeilen op het Galgenweel
Leer zeilen op het Galgenweel

MIDWEEK CHALLENGE:

Het inschrijvingsgeld voor de wedstrijd in de organiserende club bedraagt SLECHTS 2 EURO, laat u niet kennen.

Kom niet naar de start als u niet betaald hebt, het is niet sportief om mee te dingen terwijl wedstrijdregels op u niet van toepassing zijn en u sowieso niet opgenomen wordt in het manche klassement.
Bij ontbreken van het inschrijvingsgeld in één manche maakt u ook geen kans meer op de MIDWEEK CHALLENGE beker. Herstellen is mogelijk in de organiserende club. De finishtijden worden dan verekend.

Hieronder vind je de resultaten van de manches gevaren tijdens de Midweek Challenge op het Galgenweel.
Enkel rechtmatig ingeschreven deelnemers komen in aanmerking voor de puntentelling die op het einde van het seizoen aanspraak kunnen maken op de Challenge beker.

De gecorrigeerde racetijden worden herkend aan de hand van de volgende handicap tabel.

O.P.T staat voor Oostenrijkse puntentelling.
De Oostenrijkse Puntentelling wordt beschreven in de Regels voor Wedstrijdzeilen 1993 –1996.
De score wordt berekend volgens de formule:
P = 101 + 1000 log A – 1000 log N
P is het aantal punten wat men kan behalen.
A het aantal deelnemers en
N de positie in de einduitslag van de wedstrijd. (N=1 betekent eerste plaats, N=2 tweede plaats etc…..).

Eindigt een boot als laatste in de uitslag van de wedstrijd dan krijgt het 101 punten.
Deelnemers die niet meedoen (DNC) krijgen 0 punten.

Aanvullend geldt voor de beker Midweek Challenge 2021:

1. Punten worden per evenement toegekend aan deelnemers die minimaal 1 race met een getal in de uitslag hebben gevaren. Met andere woorden: zijn er 10 inschrijvingen, 1 boot vaart geen enkele wedstrijd (uit) telt de puntentelling voor 9 boten.
2. Alle evenementen tellen gelijkwaardig mee.
3. Er wordt 3 x aftrek gehanteerd.
4. Alleen een geldig evenement telt mee in de berekening van de Jaarprijs.
5. Punten worden toegekend per evenement.
6. Bij gelijk aantal punten wint het team met de minste wedstrijdseries. Als dit geen uitsluitsel geeft, gelden de gebruikelijke tie-break regels volgens de ISAF regels voor het wedstrijdzeilen 2021-2024, wedstrijdbepalingen Appendix A8, ‘gelijk resultaat in een serie’ .
8. In gevallen waarbij bovenstaande regels geen uitsluitsel geven neemt het bestuur een besluit.

Winnaar met het grootste aantal wedstrijden tot heden is Wim Craenen, lid van Sodipa.

Laserklassement Midweek Challenge

Please follow and like us:
Tweet