Vertrouwenspersoon/AanspreekPersoon Integriteit (API)Kristien ‘Tin’ Van de Velde, te bereiken op vertrouwenspersoon@srna.be of telefonisch op het nummer 0499/70.44.93 na 18 u.Als lid, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij de API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.Deze luistert naar je vraag of verhaal, behandelt jouw melding in…

Wing Foil Teammate SRNA GSM 0479 42 58 28

Bestuurder penningmeester

Bestuurder terreinverantwoordelijke Heb je vragen met betrekking tot het terrein, bootherstellingen, winterberging of restauratie varend erfgoed ? In het atelier “Nord” kunnen vrijwel alle herstellingen aangevraagd worden. Heb je vragen met betrekking tot kano’s en kajaks?  Neem contact met Jan Nord, het atelier van SRNA aan de Schelde Winterberging

Bestuurder maritiem erfgoed & archivaris

Beheerder van subsidiedossiers

Bestuurder subsidiedossiers

Bestuurder voorzitter

Gerda runt het secretariaat. Hét aanspreekpunt voor alle administratieve handelingen.

  Ian is teamleader op het Galgenweel. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het team, de lokalen en de terreinen op de Galgenweelsite en is aanspreekpunt voor alle Galgenweel aangelegenheden.