Beste,

 

Begin november j.l. is er vanuit het BIPT een schijven uitgegaan m.b.t. belangrijke veranderingen aangaande marifoongebruik en de invoering van het VDES (VHF Data Exchange System). Dit bericht heeft nogal wat stof doen opwaaien en vragen opgeroepen bij aangeschreven verdelers en eindgebruikers.

Als leverancier van VHF’s (marifoons) kent Raymarine de verplichting om te voldoen aan de zogenaamde International Radio Regulations en daarmee samenhangend de voorgeschreven kanalenpakketten zoals gepubliceerd worden door het ITU (International Telecommunication Union). Voor de huidige range aan marifoons zoals Raymarine aanbiedt (Ray53, 63, 73, 90 en 91 en voorlopers Ray50, 52, 60 en 70) geldt dat deze, indien noodzakelijk, middels een software-update kunnen worden voorzien van de laatste richtlijnen van het frequentieplan van het ITU, waaronder toevoeging van privékanaal 31.

Hiermee voldoet Raymarine volledig aan haar verplichtingen als toeleverancier.

 

Hetgeen het BIPT aangeeft en van toepassing is op kanaal 24, 25, 26, 27, 28, 84, 85 en 86, dient wat de kuststations betreft vóór 1 januari 2023 in orde zijn. Echter voor de pleziervaart dient deze aanpassing van kracht te zijn op uiterlijk 31 december 2023. Dit maakt dan ook dat, indien er een aanpassing nodig zou zijn, Raymarine in het aankomende jaar middels een software-update kan aankondigen voor de eerdergenoemde range aan huidige VHF’s. Deze update kan met een Multifunctioneel Display (MFD) uitgevoerd worden. Indien deze niet beschikbaar is kan uw lokale Raymarine dealer dit voor u verzorgen.

Voor alle oudere marifoons van Raymarine geldt dat deze softwarematig niet aangepast kunnen worden en dat de gebruiker van de betreffende marifoon zich bewust dient te zijn van het schrijven van het BIPT en het voorschrift dat deze kanalen niet meer gebruikt mogen worden.

Aldus het BIPT zal men daar niet op verbaliseren echter wel controleren en adviseren.