Verantwoordelijk voor de lokalen en de terreinen op de Galgenweelsite en aanspreekpunt voot Galgenweel aangelegenheden.