Na voorlegging van een zeilvaardigheids attest, brevet of getoond kunnen, kan je gebruik maken, op het Galgenweel, van de SRNA Clubboten.

Reservatie van de bootjes gebeurt op deze website, in gebruikname en teruggave is slechts mogelijk bij aanwezigheid van een SRNA verantwoordelijke op het Galgenweel.