Aan de Schelde en op het Galgenweel

  • Als steunend lid bent hebt Uzelf geen boot bij de SRNA, maar wil U de club gewoon steunen. U kan deelnemen aan de activiteiten van de club, waaronder de clubavonden, de happy hour in onze clubbar en andere activiteiten en festiviteiten, georganiseerd door de vereniging.
  • Als actief lid heeft u een boot of yacht en bent u verzekerd bij WWSV. Inwonende familieleden kunnen lid worden aan een gunstig tarief en een WWSV sportverzekering afsluiten.
    • Onderaan op het formulier wordt de mogelijkheid geboden om de WWSV sportverzekering aan te vragen.

Om lid te worden van onze vereniging, volgt u onderstaande procedure:

  • Elk kandidaat-lid dient door twee peters gesteund te worden bij zijn aanvraag. Eén van deze peters moet een lid van de Raad van Bestuur zijn. De andere peter dient een bevriend lid te zijn uit onze vereniging.
    De peters zullen een onderhoud hebben met de kandidaat, om uitleg te verschaffen over onze club en om zijn of haar interesse in de watersport te leren kennen.

  • Vervolgens zal het aanvaagformulier van het kandidaat-lid gedurende vijftien dagen uithangen op het officiële berichtenbord van de vereniging.
  • Het is pas bij de volgende Raad van Bestuur volgend op deze vijftiendaagse periode, dat er besloten wordt om de kandidaat al dan niet onder de leden van de vereniging op te nemen.

Het aanvraagformulier tot lidmaatschap vind je hier Pdf documenten

Gelieve dit document te willen downloaden en ons met 1 pasfoto ingevuld terug te willen sturen naar het Secretariaat van SRNA, Beatrijslaan 29 te 2050 Antwerpen

Aanvraag Lidmaatschap

Aanvraag
Coördinaten kandidaat lid:
Lidmaatschap aanvraag voor niet rijksinwoners:

Lidmaatschapsaanvraag voor een rijksinwoner ? Ja/Neen
nummer en aard van het paspoort, alsook de geldigheidsduur opgeven.
Heeft u een yacht ? Ja/Neen

Gegevens van de boot van het kandidaat lid:

Boten Schelde


Gegevens van de boot van het kandidaat lid:

Heeft u een zwaardboot ? Ja/Neen

Boten Galgenweel
Type SRNA lid:

Een actief lid is >21 jaar, eigenaar van een boot, stemgerechtigd en verzekerd middels WWSV sportverzekering.
Een steunend lid kan deelnemen aan evenementen en is niet verzekerd bij WWSV.
Een Basic lid is een steunend lid dat de optie heeft een boot te huren met verzekering bij WWSV.
Een junior lid is <17 jaar is verzekerd via WWSV en heeft geen stemrecht.

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven