Algemene Ledenvergadering

De Raad van Bestuur heeft het genoegen alle leden uit te nodigen op haar jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op zaterdag 27 april om 17u00 stipt. 

In tegenstelling tot vorige jaren vindt deze vergadering niet plaats op de zetel van de vereniging (Beatrijslaan 29), maar wel in ons clubhuis aan het Galgenweel, Beatrijslaan 92 te 2050 Antwerpen. We willen hiermee onze Galgenweel-afdeling extra in de verf zetten.
 
Gelieve aanwezig te zijn vanaf 16u45 om de administratieve formaliteiten af te handelen.

De Algemene Vergadering is toegankelijk voor alle leden maar zoals u weet, hebben enkel de actieve leden stemrecht.
Dit jaar dient een nieuw bestuur te worden verkozen omdat de mandaten vervallen, we rekenen dan ook op uw aanwezigheid.  Indien u graag zelf meewerkt aan de toekomst van onze club, dan kan ook u zich nu kandidaat stellen als bestuurder.