Lidmaatschap

  • Lidgeld, Senior lid (jaarlijks): 150 euro
  • Lidgeld, Steunend lid (jaarlijks): 40 euro
  • Lidgeld Junior lid (< 18 jaar)(jaarlijks): 60 euro
  • Toetredingsgeld (eenmalig): 60 euro

Als steunend lid bent hebt Uzelf geen boot bij de SRNA, maar wil U de club gewoon steunen. U kan deelnemen aan de activiteiten van de club, waaronder de clubavonden, de happy hour in onze clubbar en andere activiteiten en festiviteiten, georganiseerd door de vereniging.

Om lid te worden van onze vereniging, volgt u onderstaande procedure:-

Elk kandidaat-lid dient door twee peters gesteund te worden bij zijn aanvraag. Eén van deze peters moet een lid van de Raad van Bestuur zijn. De andere peter dient een bevriend lid te zijn uit onze vereniging. Elke peter zal een onderhoud met het kandidaat-lid hebben om te beslissen of het kandidaat-lid enige watersportvoeling in zich heeft en of deze steun opportuun is. Vervolgens zal het aanvaagformulier van het kandidaat-lid gedurende vijftien dagen uithangen op het officiële berichtenbord van de vereniging. Het is pas bij de volgende Raad van Bestuur volgend op deze vijftiendaagse periode, dat er besloten wordt om de kandidaat al dan niet onder de leden van de vereniging op te nemen.

Het aanvraagformulier tot lidmaatschap is te verkrijgen op het secretariaat, of u kan dit hier downloaden

Gelieve dit document te willen downloaden en ons met 1 pasfoto ingevuld terug te willen sturen naar het Secretariaat van SRNA, Beatrijslaan 29 te 2050 Antwerpen.