De Geschiedenis

 • De S.R.N.A is één van de oudste zeilclubs in België. Het is een verhaal over mannen, energie en sterke moed. Onze club...

 • Op 13 december 1878, na moeizame onderhandelingen, besloten drie Antwerpse watersportverenigingen over te gaan tot een...

 • S.R.N.A. was de eerste watersportvereniging die zich in 1879 op de Linkeroever vestigde.

  De “Linker Oever”, toen...

 • Dankzij de invloed van haar ere-voorzitter, burgemeester Leopold De Wael (A.V 6.3 1879), heette de vereniging "Koninklijk...

 • Betreurenswaardige feiten deden zich het volgende jaar voor (Red : bedoeld wordt 1889) : “nu wij aan de vooravond staan...

 • Men mocht zich verder verheugen in de hoogste bescherming: in 1899 liet Koning Leopold II "een prachtig kunstvoorwerp met...

 • Vóór 1914 werden vergaderingen, banketten, conferenties, niet gehouden in wat men nog altijd aanzag als de "garage", maar...

 • De negentiende eeuw was verzot op uniformen. Sedert Napoleon liepen de Franse ‘Académiciens’ in gala-uniform met een...

 • Herinneringen en feiten uit het 25ste levensjaar van de vereniging wijzen op een sterk verenigingsleven, op een...

 • Dit werd op 24, 25 en 26 juli 1905 gevierd met zeilwedstrijden, onder begeleiding van een stoomboot voor de gasten en een...

 • In 1903 vonden wij in het jaarboek van de vereniging niet minder dan 32 zeiljachten van meer dan 5 ton, 15 kleinere...

 • Van bij de stichting van S.R.N.A. in 1878 was de roei-afdeling de talrijkste. Zij organiseerde jaarlijks talrijke...

 • Over de activiteit van de zwemmers is veel minder geweten. In 1900 hield men drie wedstrijden: snelheid - afstand -...